Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook

Hereford

På gården finns ca femtio moderdjur av rasen hereford. Vår strävan är att få hållbara kor med goda modersegenskaper som ger kalvar med bra tillväxt. Lätthanterliga och friska djur gör det roligt på jobbet! Vi använder oss både av semin och egna avelstjurar.

Korna kalvar på stall under årets första månader och går sedan på bete med sina kalvar under sommaren. Stamboksförda tjurar och kvigor säljs under våren efter 1-års vägningen.