• Bild 2
  • Bild 1
  • Bild 1
  • Bild 1


Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook

Välkommen till Kristofers i Järvsö

I byn Stene i Järvsö socken, ligger gården Kristofers – flyttad till platsen under tidigt 1800-tal men med rötter långt tillbaka i tiden och brukad av samma släkt i minst 14 generationer. Här bedrivs ett aktivt jord- och skogsbruk med dikor och får och moderna funktioner samsas med kulturhistoriska värden. Gården har fått sitt namn efter Kristoffer Persson som var skattebonde under Karl XI:s tid. Ursprungligen var gården fyrbyggd på traditionellt norrländskt sätt, men anpassades till mer moderna tider under sent 1800-tal då gårdstunet öppnades upp och den fjärde längan flyttades en bit bort.

Runt det idag trebyggda gårdstunet står ett bostadshus från 1880-talet, ett äldre portlider och en herrstuga krönt av tre resliga vita skorstenar. Byggnadsbeståndet utgörs av ett flertal ekonomibyggnader där det senaste tillskottet är en modern lösdriftsladugård varsamt anpassad till den kulturhistoriska miljön. Herrstugan är inredd med väggmålningar och schabloner målade av Ljusdalsmålaren Anders Ädel vid 1800-talets mitt. Utvändigt pryds byggnaden av en typisk järvsöbrokvist. Detta hus ingår i världsarvet Hälsingegårdar. I portliderbyggnaden finns en drängstuga som moderniserades under 1940-talet och som sommartid används för ”Bo på Hälsingegård”.